Privacyverklaring A.B. & I. – Aanwervingshuis

A.B. & I. – Aanwervingshuis, gevestigd te Vaartstraat 25, 8500 KORTIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

A.B. & I. – Aanwervingshuis, Vaartstraat 25, 8500 KORTIJK

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

A.B. & I. – Aanwervingshuis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij beperken ons in de opeenvolgende fases van contacten met u tot het registreren van persoonlijke gegevens die nodig zijn om de doelstellingen die wij met u willen bereiken, te realiseren.

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u solliciteert bij A.B. & I. – Aanwervingshuis  of zich kandidaat stelt voor een open betrekking bij een van onze klanten, verwerk en wij naast de noodzaklijke persoonlijk gegevens, mogelijkerwijs en waar nodig voor de functie en/of wettelijk verplicht bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toelating tenzij er wettelijke, vitale of algemene belangen aan de orde zijn.

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.B. & I. – Aanwervingshuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Het afhandelen de overeenkomst tussen u en ons

·        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·        U te informeren over jobopportuniteiten en/of wijzigingen in onze diensten. In punt 9 leest u hoe u zich kan uitschrijven.

·        Om diensten bij u af te leveren

·        A.B. & I. – Aanwervingshuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

·        Wanneer een algemeen of vitaal belang ons verplicht uw gegevens te delen met derden

4 Geautomatiseerde besluitvorming

A.B. & I. – Aanwervingshuis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.B. & I. – Aanwervingshuis) tussen zit. A.B. & I. – Aanwervingshuis gebruikt enkel computerprogramma's of -systemen en partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.B. & I. – Aanwervingshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing. Details omtrent de bewaartermijnen van uw gegevens kan u, waar van toepassing, bij ons opvragen zoals beschreven in punt 9.

6 Delen van persoonsgegevens met derden

A.B. & I. – Aanwervingshuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A.B. & I. – Aanwervingshuis  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.B. & I. – Aanwervingshuis  gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.B. & I. – Aanwervingshuis  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen waar van toepassing. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.B. & I. – Aanwervingshuis  waar van toepassing. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ignace@aanwervingshuis.be of GDPR@aanwervingshuis.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A.B. & I. – Aanwervingshuis  wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

 Fax : +32 (0)2 274 48 35

 E-mail : contact@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Wenst u informatie van onze externe partner die ons heeft begeleid bij GDPR :

Hans Demeyer, +32 496 163301

Of stuur een mailtje naar : Hansd@happinessgarage.be