De kunst van het aanwerven

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING AANWERVINGSHUIS

Aanwervingshuis, gevestigd te Vaartstraat 25, 8500 KORTRIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Aanwervingshuis, Vaartstraat 25, 8500 KORTRIJK

 

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Aanwervingshuis verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij beperken ons in de opeenvolgende fases van contacten met jou tot het registreren van persoonlijke gegevens die nodig zijn om de doelstellingen die wij met jou willen bereiken, te realiseren.

 

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je solliciteert bij Aanwervingshuis of je kandidaat stelt voor een open betrekking bij een van onze klanten, verwerken wij naast de noodzakelijke persoonlijk gegevens, mogelijkerwijs en waar nodig voor de functie en/of wettelijk verplicht bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden zonder jouw uitdrukkelijke toelating tenzij er wettelijke, vitale of algemene belangen aan de orde zijn.

 

De persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit door jou verstrekte informatie, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, telefoon- en gsm-nummers ... en voor rekruteringsdoeleinden alle andere persoonlijk identificeerbare informatie in jouw cv. Wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om te reageren op jouw vraag of om je toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie.

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

 

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aanwervingshuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de overeenkomst tussen jou en ons.
 • Jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over jobopportuniteiten en/of wijzigingen in onze diensten. In punt 9 lees je hoe je je kan uitschrijven.
 • Om diensten bij jou af te leveren.
 • Aanwervingshuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Wanneer een algemeen of vitaal belang ons verplicht jouw gegevens te delen met derden.

4 Geautomatiseerde besluitvorming

Aanwervingshuis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aanwervingshuis) tussen zit. Aanwervingshuis gebruikt enkel computerprogramma's of -systemen en partners die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de Algemene verordening voor Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

 

5 Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Aanwervingshuis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing. Details omtrent de bewaartermijnen van jouw gegevens kan je, waar van toepassing, bij ons opvragen zoals beschreven in punt 9.

 

6 Delen van persoonsgegevens met derden

Aanwervingshuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aanwervingshuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

 

7 Welke cookies worden gebruikt op deze website?

 

7A Functioneel

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling, het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

 

Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoelang ze worden gebruikt.

 

7B Statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics als derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

 

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor jou te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

 

Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. het optimaliseren van de website

 

7C Social media

Dit zijn cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kan je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruikgemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

 

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.

7D Interesses

Dit zijn cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina.

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die je bezoekt op internet een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan je bijvoorbeeld op basis van jouw surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ‘mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

 

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen jouw interesses te vinden. De informatie over jouw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

 

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

 

Deze cookies maken het mogelijk dat de websites jouw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van jouw interesses.

 

7E Overige/onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

 

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

 

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aanwervingshuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technologische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Aanwervingshuis voorziet, door middel van een informaticaspecialist, de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogramma’s om hetzelfde doel te bewerkstelligen.

 

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen waar van toepassing. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aanwervingshuis waar van toepassing.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bene@aanwervingshuis.be of GDPR@aanwervingshuis.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van de voorzijde van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Aanwervingshuis wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante wetgeving en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Dit privacybeleid vormt een integraal deel van onze algemene voorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van dit privacybeleid kan te allen tijde wijzigen. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

Werkgever verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?

Testcategorie verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?

Account verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?