De kunst van het aanwerven

Rekrutering en selectie, HR-consultancy en -oplossingen

Kijk je uit naar een job, zoek je de juiste kandidaat voor een openstaande vacature of heb je nood aan expertise bij het aanwerven en/of houden van talent. Welkom bij Aanwervingshuis.

Onze specialisten rekruteren en selecteren bediende- en middenkaderfuncties in o.a. de technische, administratieve, financiële, commerciële en logistieke sector. Reken ook op ons voor HR-consultancy en een breed complementair pakket aan hoogwaardige HR-oplossingen, voor werkgevers én werknemers. Bekijk wat onze specialiteiten voor jouw onderneming of jezelf kunnen betekenen. We ontvangen je graag persoonlijk op onze kantoren in Kortrijk of Gent.

Tips & tricks

Wist je dat 1 op 5 van de Vlaamse werknemers niet tevreden is met zijn/haar huidige job?

Wist je dat 1 op 5 van de Vlaamse werknemers niet tevreden is met zijn/haar huidige job? Dit is een opmerkelijke statistiek die het belang van werktevredenheid onderstreept. Werken is niet alleen een manier om ons inkomen te verdienen, maar het speelt ook een belangrijke rol in ons welzijn en onze levenskwaliteit. Het is daarom essentieel dat werknemers gelukkig zijn met hun baan en een gevoel van voldoening en motivatie ervaren.

 

Maar waarom zijn zoveel Vlaamse werknemers niet tevreden met hun huidige job? Er zijn verschillende redenen voor werk(on)tevredenheid, waaronder werkdruk, onvoldoende loon, gebrek aan waardering, gebrek aan doorgroeimogelijkheden, slechte werkomstandigheden en een gebrek aan werk-privébalans. Het is belangrijk dat werkgevers deze factoren (h)erkennen en er alles aan doen om de werkomgeving te verbeteren om werktevredenheid te bevorderen.

 

Een andere factor die van invloed kan zijn op de werktevredenheid zijn de persoonlijke behoeften en doelen van werknemers. Als werknemers zich niet kunnen identificeren met de doelstellingen van het bedrijf of zich niet kunnen ontwikkelen in de richting waarin ze willen, kan dit een bron van ontevredenheid worden. Werkgevers kunnen dit oplossen door open communicatie te bevorderen en werknemers aan te moedigen hun persoonlijke doelen te delen en ondersteuning te bieden om ze te bereiken.

 

De impact van werktevredenheid reikt verder dan alleen de werknemer zelf. Ongelukkige werknemers kunnen een negatieve invloed hebben op de productiviteit, de werksfeer en de klantenservice van een bedrijf. Het is daarom in het belang van werkgevers om werktevredenheid als prioriteit te beschouwen en te investeren in het creëren van een positieve en ondersteunende werkomgeving.

 

Kortom, werktevredenheid is een belangrijk onderdeel van ons welzijn en onze levenskwaliteit. Het is essentieel dat werkgevers en werknemers samenwerken om de factoren die werktevredenheid beïnvloeden te identificeren en aan te pakken. Door te investeren in een positieve werkomgeving en open communicatie, kunnen bedrijven niet alleen de tevredenheid en motivatie van werknemers verbeteren, maar ook hun eigen succes op de lange termijn bevorderen.

Geluk op de werkvloer

Geluk op de werkvloer is een belangrijk en steeds relevanter onderwerp. Onderzoek toont aan dat een positieve werkomgeving niet alleen bevorderlijk is voor het welzijn en de motivatie van werknemers, maar het leidt ook tot een verhoogde productiviteit en prestaties. In dit artikel bespreken we de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van geluk op de werkvloer.

 

Aandacht voor work-life balance

Bedrijven zijn steeds meer gericht op het bevorderen van een gezonde work-life balance voor hun werknemers. Dit omvat flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken en de verstrekking van verlof en vrije dagen. Dit helpt werknemers om een evenwichtig en gelukkig leven te leiden buiten het werk.

 

Cultuur en waarden

Een positieve en inclusieve bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van geluk op de werkvloer. Bedrijven die zich richten op het bevorderen van een open en respectvolle werkomgeving en die duidelijke waarden hebben, creëren een omgeving waarin werknemers zich veilig en gewaardeerd voelen.

 

Positieve feedback en erkenning

Positieve feedback en erkenning zijn essentieel voor het opbouwen van een positieve werkomgeving. Bedrijven die de prestaties en bijdragen van werknemers waarderen, helpen hen om zich gewaardeerd te voelen en hun motivatie te verhogen.

 

Gezonde werkomgeving

Een gezonde werkomgeving speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van geluk op de werkvloer. Bedrijven die investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers, bieden bijvoorbeeld gezonde maaltijden en bewegingsmogelijkheden, helpen werknemers om zich fysiek en mentaal goed te voelen.

 

Doelen en ontwikkeling

Bedrijven die werknemers de mogelijkheid bieden om doelen te stellen en zich te ontwikkelen, helpen hen om een gevoel van richting en betekenis te vinden op de werkvloer. Dit verhoogt hun motivatie en tevredenheid met hun werk.

 

Conclusie? Geluk op de werkvloer is niet alleen goed voor werknemers, maar ook voor bedrijven!

Het belang van feedforward!

Het geven van feedback is belangrijk in elke professionele setting, en dit geldt zeker ook tijdens het proces van aanwerving. Wij verkiezen een andere vorm, namelijk Feedforward. Een communicatiestijl die zich focust op de toekomst om de prestaties van jouw medewerkers te verbeteren. In tegenstelling tot traditionele feedback, die zich richt op verleden prestaties en fouten, is feedforward gericht op het helpen van de ontvanger om te groeien en verder te ontwikkelen.

 

Je kan dus beter praktische tips geven en concrete aanbevelingen voor verbetering, in plaats van de nadruk te leggen op wat er fout ging. Zo help je jouw (toekomstige) medewerkers om hun kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Met de focus op de toekomst, is dit een hulpmiddel om de kwaliteiten en vaardigheden van uw medewerker op een positieve manier te stimuleren. Een feedforward gesprek is een waardevolle toevoeging voor een succesvolle samenwerking en geeft elke partij inzicht in zijn of haar werkprestaties. Tips of begeleiding nodig bij het opvolgen van (nieuwe) medewerkers? Wij helpen jullie graag verder.

De sleutel tot loyale werknemers? Ontcijfer hun (werk)gedrag!

Gedrag in kaart

Een selectieprocedure kost tijd en geld. Je wil dan ook je toekomstige medewerkers aan je bedrijf binden. Daarom is het belangrijk om op voorhand te weten of het werkgedrag, leervermogen en karakter van deze nieuwe werkkracht passen bij de waarden en visie van je organisatie. Via een uitgebreid assessment kan je dit in kaart brengen, en zo dus doordachter beslissen welke talenten je aanwerft.

 

Drieledige test

Een assessment bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij eerst en vooral wordt gepolst naar het persoonlijk profiel van de medewerker. Hoe schatten de kandidaten zichzelf in? Hoe reageren ze op bepaalde stressvolle situaties en hoe gedragen ze zich vandaag op hun werk? Door daar een duidelijk beeld van te schetsen, kom je als bedrijf meer te weten over het gedrag en de motivatie van je potentiële medewerker.

Pols vervolgens naar het leervermogen van de sollicitanten met een algemene integratietest. Hoe snel kan de kandidaat redeneren en percipiëren? Ook cijfersnelheid, precisie, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht komen hierin aan bod.

Ten slotte zijn ook supplementaire proeven interessant. Denk hierbij maar aan het testen van de kennis van Word, Excel of boekhouden.

 

Geïnformeerde keuze

Door als werkgever kennis te hebben over het karakter en gedrag van toekomstige medewerkers, maak je een geïnformeerde keuze. Ben je op zoek naar een manager? Kies dan voor iemand die hoog scoort op leiderschap. Ben je op zoek naar een HR-medewerker? Opteer dan voor een kandidaat met voldoende empathie en geduld. Je zal merken: ook de medewerkers zullen hier de vruchten van plukken, want ze komen terecht in een functie die écht bij hen past.

 

Evolutie, evolutie, evolutie

Heb je een kandidaat binnengehaald die perfect past binnen het plaatje? Proficiat! Dan is het natuurlijk ook belangrijk om op regelmatige tijdstippen evolutiegesprekken in te plannen. Zo ben je er zeker van dat je werknemer zich goed voelt binnen zijn functie en kan je snel schakelen wanneer dat nodig zou zijn. Gevolg? Je bindt jouw nieuwste talent voor een lange periode aan jouw organisatie!

 

Wil je ook medewerkers die lang aan boord blijven? Aanwervingshuis ontwikkelde een pienter assessment voor sollicitanten waar ondernemingen de vruchten van plukken. Voor meer informatie, stuur een bericht naar info@aanwervingshuis.be.

5 redenen waarom jouw medewerkers vertrekken

1. Functie matcht niet (meer) met de verwachtingen

Nieuw talent staat vaak te popelen om impact te maken met hun functie en verantwoordelijkheid te grijpen. Blijken de gecreëerde verwachtingen van de job achteraf niet te kloppen, dan leidt dat tot frustraties en onbegrip. Wees als werkgever dus eerlijk, transparant en helder van wat een nieuwkomer van de job mag verwachten.

 

2. Gebrek aan begeleiding en interne opleiding

Als gloednieuwe medewerker verwacht je duidelijke richtlijnen, nauwgezette begeleiding en regelmatige feedback. Spendeer als organisatie dus voldoende budget aan een degelijke onboarding van je nieuwste werkkrachten. Laat je nieuwe medewerker kennismaken met de waarden en visie van je bedrijf via een training en rondleiding. Wijs een mentor aan waar de nieuwe collega tekst of uitleg aan kan vragen bij problemen of onduidelijkheden. Voelt je werknemer zich aan zijn lot overgelaten of heeft die het gevoel niet te kunnen groeien?  Dan stijgt de kans op vertrek zienderogen.

 

3. Slechte work-life balance

Van je medewerkers verwacht je veel, en dat mag ook. Maar naast hun werk hebben mensen veel andere balletjes in de lucht te houden: kinderen,  een sociaal leven,  sporten … Krijgen je medewerkers het gevoel dat ze niet meer kunnen ontspannen, dan zal hun ontevredenheid groeien. Waak dus over de werkdruk van je werknemers en creëer mogelijkheden om ieders work-life balance onder controle te houden. Denk maar aan thuiswerk, glijdende uren of regelingen om 4/5de of parttime aan de slag te gaan.

 

4. Gespannen werksfeer

Een aangename sfeer is belangrijk, zowel tussen collega’s onderling als tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Werknemers verwachten van hun managers regelmatig een blijk van waardering en appreciatie. Daarnaast leiden intern geroddel, geklaag en merkbare irritaties ertoe dat je team niet (meer) met plezier komt werken. Zorg als organisatie dus voor duidelijke communicatie en laat je medewerkers constructief aan het woord.

 

5. Slechte arbeidsvoorwaarden

Akkoord, loon is niet alles. Maar als je medewerkers systematisch overlopen naar andere bedrijven waar ze meer loon, vakantiedagen of extralegale voordelen hebben, schort er iets aan het beleid. Waak er dus over dat je werknemers naar waarde wordt vergoed. Zo zijn en blijven ze gemotiveerd om voor jou te werken.

 

Heb je een duwtje in de rug nodig om de juiste werknemers te vinden én te houden? Aanwervingshuis helpt je graag verder met persoonlijk advies. Contacteer ons via info@aanwervingshuis.be.

De kunst van het aanwerven

Onze metier? Aanwerven.

 

Nooit het resultaat van één inspanning, wel van een mix van performante acties. Aanwervingshuis vertoont heel wat gelijkenissen met Picasso’s kubisme: dankzij een analytische aanpak gaan we op zoek naar het best passende talent. Ons perspectief is echter niet verwarrend: met ons doeltreffend selectieproces gaan we na welke kandidaten kunnen matchen.

 

Geen koude sfeer bij Aanwervingshuis, maar een warm, uitnodigend huis dat je bijstaat in jouw zoektocht naar talent. Je kan op onze eeuwige professionaliteit, eerlijke communicatie en smaakvolle objectiviteit vertrouwen. Door ons inschattingsvermogen, ruime data en predictieve AI achterhalen we welke persoon geschikt is voor de functie.

The Art of Hiring

De kunst van het aanwerven

Onze metier? Aanwerven.

 

Nooit het resultaat van één inspanning, wel van een mix van performante acties. Aanwervingshuis vertoont heel wat gelijkenissen met Picasso’s kubisme: dankzij een analytische aanpak gaan we op zoek naar het best passende talent. Ons perspectief is echter niet verwarrend: met ons doeltreffend selectieproces gaan we na welke kandidaten kunnen matchen.

 

Geen koude sfeer bij Aanwervingshuis, maar een warm, uitnodigend huis dat je bijstaat in jouw zoektocht naar talent. Je kan op onze eeuwige professionaliteit, eerlijke communicatie en smaakvolle objectiviteit vertrouwen. Door ons inschattingsvermogen, ruime data en predictieve AI achterhalen we welke persoon geschikt is voor de functie.

Werkgever verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?

Testcategorie verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?

Account verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?