De kunst van het aanwerven

Rekrutering en selectie, HR-consultancy en -oplossingen

Kijk je uit naar een job, zoek je de juiste kandidaat voor een openstaande vacature of heb je nood aan expertise bij het aanwerven en/of houden van talent. Welkom bij Aanwervingshuis.

Onze specialisten rekruteren en selecteren bediende- en middenkaderfuncties in o.a. de technische, administratieve, financiële, commerciële en logistieke sector. Reken ook op ons voor HR-consultancy en een breed complementair pakket aan hoogwaardige HR-oplossingen, voor werkgevers én werknemers. Bekijk wat onze specialiteiten voor jouw onderneming of jezelf kunnen betekenen. We ontvangen je graag persoonlijk op onze kantoren in Kortrijk of Gent.

Tips & tricks

De sleutel tot loyale werknemers? Ontcijfer hun (werk)gedrag!

Gedrag in kaart

Een selectieprocedure kost tijd en geld. Je wil dan ook je toekomstige medewerkers aan je bedrijf binden. Daarom is het belangrijk om op voorhand te weten of het werkgedrag, leervermogen en karakter van deze nieuwe werkkracht passen bij de waarden en visie van je organisatie. Via een uitgebreid assessment kan je dit in kaart brengen, en zo dus doordachter beslissen welke talenten je aanwerft.

 

Drieledige test

Een assessment bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij eerst en vooral wordt gepolst naar het persoonlijk profiel van de medewerker. Hoe schatten de kandidaten zichzelf in? Hoe reageren ze op bepaalde stressvolle situaties en hoe gedragen ze zich vandaag op hun werk? Door daar een duidelijk beeld van te schetsen, kom je als bedrijf meer te weten over het gedrag en de motivatie van je potentiële medewerker.

Pols vervolgens naar het leervermogen van de sollicitanten met een algemene integratietest. Hoe snel kan de kandidaat redeneren en percipiëren? Ook cijfersnelheid, precisie, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht komen hierin aan bod.

Ten slotte zijn ook supplementaire proeven interessant. Denk hierbij maar aan het testen van de kennis van Word, Excel of boekhouden.

 

Geïnformeerde keuze

Door als werkgever kennis te hebben over het karakter en gedrag van toekomstige medewerkers, maak je een geïnformeerde keuze. Ben je op zoek naar een manager? Kies dan voor iemand die hoog scoort op leiderschap. Ben je op zoek naar een HR-medewerker? Opteer dan voor een kandidaat met voldoende empathie en geduld. Je zal merken: ook de medewerkers zullen hier de vruchten van plukken, want ze komen terecht in een functie die écht bij hen past.

 

Evolutie, evolutie, evolutie

Heb je een kandidaat binnengehaald die perfect past binnen het plaatje? Proficiat! Dan is het natuurlijk ook belangrijk om op regelmatige tijdstippen evolutiegesprekken in te plannen. Zo ben je er zeker van dat je werknemer zich goed voelt binnen zijn functie en kan je snel schakelen wanneer dat nodig zou zijn. Gevolg? Je bindt jouw nieuwste talent voor een lange periode aan jouw organisatie!

 

Wil je ook medewerkers die lang aan boord blijven? Aanwervingshuis ontwikkelde een pienter assessment voor sollicitanten waar ondernemingen de vruchten van plukken. Voor meer informatie, stuur een bericht naar info@aanwervingshuis.be.

5 redenen waarom jouw medewerkers vertrekken

1. Functie matcht niet (meer) met de verwachtingen

Nieuw talent staat vaak te popelen om impact te maken met hun functie en verantwoordelijkheid te grijpen. Blijken de gecreëerde verwachtingen van de job achteraf niet te kloppen, dan leidt dat tot frustraties en onbegrip. Wees als werkgever dus eerlijk, transparant en helder van wat een nieuwkomer van de job mag verwachten.

 

2. Gebrek aan begeleiding en interne opleiding

Als gloednieuwe medewerker verwacht je duidelijke richtlijnen, nauwgezette begeleiding en regelmatige feedback. Spendeer als organisatie dus voldoende budget aan een degelijke onboarding van je nieuwste werkkrachten. Laat je nieuwe medewerker kennismaken met de waarden en visie van je bedrijf via een training en rondleiding. Wijs een mentor aan waar de nieuwe collega tekst of uitleg aan kan vragen bij problemen of onduidelijkheden. Voelt je werknemer zich aan zijn lot overgelaten of heeft die het gevoel niet te kunnen groeien?  Dan stijgt de kans op vertrek zienderogen.

 

3. Slechte work-life balance

Van je medewerkers verwacht je veel, en dat mag ook. Maar naast hun werk hebben mensen veel andere balletjes in de lucht te houden: kinderen,  een sociaal leven,  sporten … Krijgen je medewerkers het gevoel dat ze niet meer kunnen ontspannen, dan zal hun ontevredenheid groeien. Waak dus over de werkdruk van je werknemers en creëer mogelijkheden om ieders work-life balance onder controle te houden. Denk maar aan thuiswerk, glijdende uren of regelingen om 4/5de of parttime aan de slag te gaan.

 

4. Gespannen werksfeer

Een aangename sfeer is belangrijk, zowel tussen collega’s onderling als tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Werknemers verwachten van hun managers regelmatig een blijk van waardering en appreciatie. Daarnaast leiden intern geroddel, geklaag en merkbare irritaties ertoe dat je team niet (meer) met plezier komt werken. Zorg als organisatie dus voor duidelijke communicatie en laat je medewerkers constructief aan het woord.

 

5. Slechte arbeidsvoorwaarden

Akkoord, loon is niet alles. Maar als je medewerkers systematisch overlopen naar andere bedrijven waar ze meer loon, vakantiedagen of extralegale voordelen hebben, schort er iets aan het beleid. Waak er dus over dat je werknemers naar waarde wordt vergoed. Zo zijn en blijven ze gemotiveerd om voor jou te werken.

 

Heb je een duwtje in de rug nodig om de juiste werknemers te vinden én te houden? Aanwervingshuis helpt je graag verder met persoonlijk advies. Contacteer ons via info@aanwervingshuis.be.

Hoe gaat u om met feedback?

“Eigenlijk is kritiek altijd een cadeautje”, vertelt Passion for Work-loopbaancoach Karolien Embo. “Het feit dat iemand je feedback geeft, betekent dat die persoon jullie relatie de moeite waard vindt.” Lees meer door op volgende link te klikken:

 

https://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-omgaan-met-kritiek-10-tips/?utm_sou...

IQ en EQ klinken u waarschijnlijk wel bekend in de oren maar hebt u al gehoord van het AQ ?

Merkt u dat uw werknemers het soms moeilijk hebben met veranderingen in hun omgeving? Dat is niet meer dan normaal! Het is eigen aan de mens om het moeilijk te hebben met verandering, al kan de ene persoon hier beter mee om dan de andere.

 

Het aanpassingsvermogen van een persoon kan u meten aan de hand van het AQ of Adaptibility Quotient.

 

Bij Aanwervingshuis worden twee testen afgenomen bij de kandidaten waaruit onder andere het AQ duidelijk wordt. Met de ene test meten wij het leervermogen van de kandidaat, de mate waarin iemand snel nieuwe werkwijzen kan oppikken. Bij de andere test ligt de focus op het gedrag en de motivaties van de persoon. Hierbij kijken we naar de 4 factoren van het DISC-model.

 

Uit beide testen is het mogelijk om af te leiden hoe makkelijk de kandidaat zich kan aanpassen aan bepaalde situaties.

De kunst van het aanwerven

Onze metier? Aanwerven.

 

Nooit het resultaat van één inspanning, wel van een mix van performante acties. Aanwervingshuis vertoont heel wat gelijkenissen met Picasso’s kubisme: dankzij een analytische aanpak gaan we op zoek naar het best passende talent. Ons perspectief is echter niet verwarrend: met ons doeltreffend selectieproces gaan we na welke kandidaten kunnen matchen.

 

Geen koude sfeer bij Aanwervingshuis, maar een warm, uitnodigend huis dat je bijstaat in jouw zoektocht naar talent. Je kan op onze eeuwige professionaliteit, eerlijke communicatie en smaakvolle objectiviteit vertrouwen. Door ons inschattingsvermogen, ruime data en predictieve AI achterhalen we welke persoon geschikt is voor de functie.

The Art of Hiring

De kunst van het aanwerven

Onze metier? Aanwerven.

 

Nooit het resultaat van één inspanning, wel van een mix van performante acties. Aanwervingshuis vertoont heel wat gelijkenissen met Picasso’s kubisme: dankzij een analytische aanpak gaan we op zoek naar het best passende talent. Ons perspectief is echter niet verwarrend: met ons doeltreffend selectieproces gaan we na welke kandidaten kunnen matchen.

 

Geen koude sfeer bij Aanwervingshuis, maar een warm, uitnodigend huis dat je bijstaat in jouw zoektocht naar talent. Je kan op onze eeuwige professionaliteit, eerlijke communicatie en smaakvolle objectiviteit vertrouwen. Door ons inschattingsvermogen, ruime data en predictieve AI achterhalen we welke persoon geschikt is voor de functie.

Werkgever verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?

Testcategorie verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?

Account verwijderen?

Weet je zeker dat je   wilt verwijderen?